Prof. Dr. Dragoș Vinereanu

Fost Președinte Societatea Română de Cardiologie